MS Yachting

Екип

След изключително активните години от 2006 година насам, „М С Яхтинг” успешно събра водещи специалисти от бранша, за да изгради силен и ефективен екип. Ние представляваме малка, но опитна група от талантливи и високообразовани професионалисти: ветроходци, морски инженери, квалифицирани служители, технически водолази, хидромеханици, финансови и туристически експерти. Опита, който придобихме през годините издига компанията на стратегическо ниво за партньорство с държавата по проекти, финансирани по европейски програми. Ние ръководим качествено нашия бизнес и базираме успехите си на опит и иновативен подход.