MS Yachting

Системи с предварително плащане

Rolec има две серии от надеждни и доказани самостоятелни системи с предварително плащане, Energymaster и Timemaster. Energymaster и Timemaster са разработени в тясно сътрудничество с японската корпорация Omron.

Energymaster
Системата Energymaster осигурява предплатени електричество и вода, измерени в киловатчасове и литри.

Timemaster
Системата Timemaster осигурява предплатени електричество и вода за определени периоди от време.

3 начина за плащане
Както Energymaster, така и Timemaster могат да работят, като използват един от трите начина за плащане:

Направи запитване